29 Ιουν 2022
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 08:44

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.»

Σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 14-04-2022 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.» προϋπολογισμού 13.100.000,00 € (με ΦΠΑ), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188252