29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 10:19

Επικύρωση των από 03.06.2022 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την ανάδειξη των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών και των αναπληρωτών αυτών από το Μητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών