29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 12:02

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016