01 Οκτ 2023
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 13:07

Ειδοποίηση η οποία αφορά στη με αριθμό κατάθεσης 397/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

Tην 22.07.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, υπό αριθμό πινακίου 3, η από 12.05.2022 (με αριθ. εκθ. καταθ. 438/2022) κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία επισπεύδεται η συζήτηση της από 03.05.2022 και με αριθ. εκθ. καταθ. 397/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατ’ άρθρο 7 του ν. 2882/2001 στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. πρωτ. Φ151/190449/14.07.2021 (ΦΕΚ Δ΄ 442/26.07.2021), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα Β, από χ.θ. 144+946 έως χ.θ 156+141 και ειδικότερα στο τμήμα από χ.θ. 144+946 έως χ.θ. 149+000, στην περιοχή τοπικής κοινότητας Γάβρου στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων»