30 2023
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 12:06

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης

Ειδοποίηση για συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης, Τμήμα 14 (Σ2) στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΠΕ Ηρακλείου.
Η προαναφερόμενη αίτηση συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης κατά τη δικάσιμο της 20ης-09-2022.