04 Ιουν 2023
Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022 12:08

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 13 στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 13 (Σ2) [Δ.Δ. Λιλιανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (απόφαση κήρυξης: Φ3010013/οικ./4020/29.07.2015 κυα- ΦΕΚ 178/19.08.2015).