30 2023
Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022 12:13

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά χ.θ. 22+170 έως χ.θ. 29+990 στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος των απαλλοτριούμενων ακινήτων συνολικού εμβαδού 136.193,22 τ.μ. για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά χ.θ. 22+170 έως χ.θ. 29+990 στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (απόφαση κήρυξης: Φ96Η/οικ/2659/13.05.2015 - ΦΕΚ 95/21-5-2015).