14 Απρ 2024
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 15:09

Υπουργική απόφαση για τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα

Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 269357/1-9-2022 (ΦΕΚ Β 4823/13.09.2022) Υπουργική απόφαση σχετικά με τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 15:18