06 Δεκ 2023
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022 12:51

Διακήρυξη του ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για τη Λειτουργία, Συντήρηση, Εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευής έργων και προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το Τεύχος Διακήρυξης