28 Ιαν 2023
Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 13:59

Πρωτογενές αίτημα για την σύναψη της σύμβασης: «Υποέργο 9: Προμήθεια προτύπων από τον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για την παρακολούθηση της αναθεώρησης των ΕΤΕΠ του υποέργου 8 και για την ευρύτερη χρήση τους από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Πρωτογενές αίτημα για την σύναψη της σύμβασης:

«Υποέργο 9: Προμήθεια προτύπων  από τον ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για την παρακολούθηση της αναθεώρησης των ΕΤΕΠ του υποέργου 8  και για την ευρύτερη χρήση τους από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

στο πλαίσιο του Έργου «Σύμβουλος για την επικαιροποίηση ή/και εκπόνηση Εθνικών Προδιαγραφών/Προσαρτημάτων και για την παρακολούθηση των διαδικασιών εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού πλαισίου έργων και μελετών»

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022 14:00