04 Ιουν 2023
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 12:47

Ειδοποίηση -Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου της 139/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης που εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 6-10-2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 6ης.10.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 19 και εισηγήτρια την Αρεοπαγίτη κ. Αλεξάνδρα Αποστολάκη, όπου συζητείται η από 01.11.2019 και με αριθμό κατάθεσης 49/8-11-2019 (με αριθμό δικογραφίας 193/2022) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενη κατά των Ελένης Μποτάκη κλπ. για την αναίρεση της με αριθμό 139/2018 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την 1135116/5942/Δ0010/29-10-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 478/11-11-2010 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την κατασκευή του τμήματος από «Κ/Δ ΤΑΥΡΗΣ έως χ.θ. 11+050» στο α’ υποτμήμα «ΑΡΔΑΝΙΟ -ΛΥΡΑ» του κάθετου άξονα «ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ» της Εγνατίας Οδού, έκτασης συνολικού εμβαδού 176.020,81 τ.μ., που βρίσκεται στον Δήμο Τυχερού Ν. Έβρου.