29 Ιαν 2023
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 13:49

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή του τμήματος Πάτρα-Πύργος του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος» με Κωδικό ΟΠΣ 5162265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»