01 Απρ 2023
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 14:28

Eιδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 10-12-2022 και με αριθμό κατάθεσης 106/2022 αίτησης παροχής αδείας προσωρινής κατάληψης ακινήτων – πραγματοποίησης εργασιών και προσδιορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης

Tην 12.01.2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 10-11-2022 και με αριθμό κατάθεσης 106/2022 και αριθμό κατάθεσης 37/2022 κατά των κατά των: 1. Δημητρίου Αβράμη κλπ (συν. 74), με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί το τμήμα της εύλογης αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 330841/21-10-2022 (ΦΕΚ 728/Δ’/27-10-2022 για το έργο : «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Αλφειός, από χ.θ. 67+693 έως χ.θ. 75+044, στην περιοχή των ΤΚ Πρασίνου, Κατσαρού, Αλποχωρίου, Κορυφής της Δ.Ε. Ιαρδάνου του Δήμου Πύργου και στην ΤΚ Δουναίικων της ΔΕ Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής έκτασης 13.352,40 τμ και η οποία υπήχθη στη διαδικασία του 7Α με την με αριθμό 5/22.02.2016 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 70% της αξίας τους, όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί με την από Οκτώβριο 2022 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 7Α του ν. 2882/2001.