14 Απρ 2024
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 09:32

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8-μηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση της ΔΑΕΦΚ Δυτ. Ελλάδος και του ΤΑΕΦΚ ΠΕ Ηρακλείου της ΓΔΑΕΦΚ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΔΕ) και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ Ηρακλείου) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 09:36