07 Ιουν 2023
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 12:29

Εργασίες υποστήριξης λειτουργίας & συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων στο κτήριο του Υπο. Υποδομών & Μεταφορών, επί της Λ. Κηφισίας 37-39, στο Μαρούσι & συντήρηση & τεχνική υποστήριξη 2 κλιματιστικών μηχανημάτων EMERSON/LIEBERT AC

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Α

Εργασίες υποστήριξης λειτουργίας και συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων, που βρίσκονται στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λ. Κηφισιάς 37-39, στο Μαρούσι.

Αναλυτικά:

Υφιστάμενος εξοπλισμός εγκατάστασης κλιματισμού :

Η εγκατάσταση κλιματισμού του 4ου και του 6ου ορόφου περιλαμβάνει αναλυτικά :

 • Αερόψυκτους ψύκτες TRANE RTAC 250, για την παραγωγή ψυχρού νερού (4τεμ).
 • Λέβητες VIESSMAN με καυστήρες πετρελαίου, για την παραγωγή θερμού νερού (4 τεμ).
 • ΚΚΜ επεξεργασίας αέρα FYROGENIS MFE350, για τον 4ο όροφο (2τεμ).
 • ΚΚΜ επεξεργασίας αέρα FYROGENIS MFE424, για τον 6ο όροφο (1τεμ).
 • Σύστημα αυτοματισμού BMS SIEMENS για τη διαχείριση των λεβήτων και των αντλιών θερμού -ψυχρού
 • Συστοιχία ελεγκτών inverter, για τους κινητήρες των ΚΚΜ.
 • Σύστημα αυτοματισμού BMS TRANE, για τη διαχείριση ΚΚΜ, συστήματος VAV, αναθερμαντικών και των ψυκτών νερού.
 • Γενική Εποχική Συντήρηση Έναρξης Θερινής περιόδου [Μία (1) φορά το χρόνο).
 • Γενική Εποχική Συντήρηση Έναρξης Χειμερινής περιόδου (Μία (1) φορά το χρόνο].
 • Ενδιάμεση Μηνιαία προληπτική συντήρηση [Δέκα (10) μήνες.
  • Γενική επιθεώρηση του μηχανήματος.
  • Πλύσιμο των στοιχείων συμπύκνωσης με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.
  • Καθαρισμός φίλτρου νερού.
  • Έλεγχος μικροεπεξεργαστή και παραμέτρων λειτουργίας με χρήση Η/Υ και ειδικού λογισμικού του κατασκευαστή.
  • Έλεγχος ηλεκτρολογικών (καλωδιώσεων, ρελέ, ασφαλειών κλπ.), συσφίξεις.
  • Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (πρεσσοστάτες, flow switch, βαλβίδες ασφαλείας, θερμικά προστασίας).
  • Έλεγχος αισθητηρίων.
  • Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων.
  • Έλεγχος λειτουργίας αντλίας κυκλοφορίας νερού.
  • Συσφίξεις ψυκτικών και υδραυλικών κυκλωμάτων.
  • Έλεγχος φίλτρων γραμμής υγρού.
  • Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου στα κυκλώματα.
  • Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου συμπιεστών.
  • Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών.
  • Μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών στα ψυκτικά κυκλώματα.
  • Μέτρηση υπερθέρμανσης και υπόψυξης.
  • Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων.
  • Αμπερομέτρηση συμπιεστών, ανεμιστήρων και αντλίας, μέτρηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας μονάδας.
  • Μέτρηση θερμοκρασιών εισόδου-εξόδου νερού και πτώσης πίεσης στον εναλλάκτη (εξατμιστή).
  • Έλεγχος μονώσεων υδραυλικών σωληνώσεων και σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.
  • Μετατροπή της εγκατάστασης από θέση θέρους σε θέση χειμώνα.
  • Καθαρισμός του λέβητα και του καπναγωγού.
  • Συντήρηση και έλεγχος του καυστήρα.
  • Έλεγχος οργάνων και διατάξεων ασφαλείας.
  • Έλεγχος φίλτρων πετρελαίου.
  • Μέτρηση καυσαερίων και βαθμού απόδοσης.
  • Έκδοση φύλλου συντηρήσεως και ρυθμίσεως λέβητα.
  • Δοκιμή και θέση σε λειτουργία.

Απαιτούμενο πρόγραμμα συντήρησης:

Εργασίες εποχικής προληπτικής συντήρησης στους Αερόψυκτους ψύκτες νερού ΤRANE [Μία (1) φορά το χρόνο]:

Εποχική συντήρηση των λεβήτων για την χειμερινή περίοδο [Μία (1) φορά το χρόνο]:

Εποχική συντήρηση Κλιματιστικής μονάδας -ΚΚΜ [Δύο (2) φορές το χρόνο).

 • Η εποχική συντήρηση της ΚΚΜ περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
 • Καθαρισμό των προφίλτρων αέρος της ΚΚΜ.
 • Έλεγχο των σακκόφιλτρων και αντικατάσταση αν απαιτείται.
 • Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων & έλεγχο ρουλεμάν.
 • Καθαρισμό των ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων με νερό υπό πίεση και χημικό υγρό.
 • Έλεγχο και τάνυση ιμάντων.
 • Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων
 • Καθαρισμό λεκάνης συμπυκνωμάτων.
 • Ψεκασμό των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.
 • Προμήθεια και αντικατάσταση προφίλτρων, σακόφιλτρων και ιμάντων [μία (1) φορά ανά έτος].

Σύστημα αυτοματισμού BMS SIEMENS & TRANE [Μία (1) φορά το χρόνο]:

 • Έλεγχος συστημάτων αυτοματισμού BMS, με επίσκεψη από εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο αντιπροσωπείας TRANE & SIEMENS, ώστε μέσω των κατάλληλων ελέγχων στον εξοπλισμό , να εντοπιστούν τυχόν βλάβες, ελλείψεις και δυσλειτουργίες του. Με το πέρας του ελέγχου, θα σας παραδίδεται τεχνική έκθεση με τα τυχόν ευρήματα.

Εργασίες Μηνιαίας προληπτικής συντήρησης [Δέκα (10) μήνες]:

 • Έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Έλεγχο και καθαρισμό φίλτρων ΚΚΜ.
 • Έλεγχο λειτουργίας αντλιών.
 • Έλεγχο ηλεκτρικών, αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας των μηχανημάτων.
 • Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων BMS TRANE και SIEMENS.

Σημείωση:

1) Σχετικά με τους τέσσερις (4) αερόψυκτους ψύκτες νερού TRANE RTAC 250, θα πρέπει να πραγματοποιείται επαναληπτικός έλεγχος διαρροών, βάσει κανονισμού οδηγιών (ΕΚ) 1005/2009, εντός εξαμήνου.

2) Στο πλαίσιο της μηνιαίας τεχνικής υποστήριξης, θα συμπεριλαμβάνονται (χωρίς χρέωση), τυχόν έκτακτες επισκέψεις, για διερευνητική εργασία - αυτοψία δυσλειτουργιών, καθώς και επεμβάσεις - επισκευές μικρής κλίμακας χωρίς χρήση ανταλλακτικών

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

20.000,00 €.

Φ.Π.Α. 24%

4.800,00 €.

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

24.800,00 €.

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 202 και Α.Λ.Ε. 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών»

Αντικείμενο Β

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων EMERSON/LIEBERT AC, που βρίσκονται στο Computer room του κτηρίου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου.

Προγραμματισμένη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εν λόγω κλιματιστικών, από εξειδικευμένη εταιρεία, διότι ο χώρος ο οποίος καλύπτουν φιλοξενεί ζωτικής σημασίας πληροφοριακά συστήματα   του Υπουργείου.

Αναλυτικότερα :

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των κάτωθι συστημάτων:

1. EMERSON/LIEBERT A/C τύπου HIMOD S23 UA (2 τεμάχια)

2. EMERSON/LIEBERT A/C condenser τύπου HCE 42 (2 τεμάχια)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Τέσσερις (4)   προγραμματισμένες, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30΄ έως 16:30΄).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 1. Έλεγχος φίλτρων
 2. Έλεγχος ψυκτικού υγρού
 3. Μέτρηση πιέσεως λειτουργίας συμπιεστού
 4. Έλεγχος συστήματος πληρώσεως υγραντήρα
 5. Έλεγχος επαφών
 6. Έλεγχος ηλεκτρολογικού πίνακα
 7. Έλεγχος πινάκων ενδείξεων λειτουργίας
 8. Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
 9. Έλεγχος αισθητηρίου θερμοκρασίας
 10. Έλεγχος κοντρόλ θερμοκρασίας
 11. Έλεγχος κοντρόλ υγρασίας
 12. Έλεγχος ανεμιστήρα
 13. Έλεγχος κινητήρα του ανεμιστήρα
 14. Έλεγχος ανεμιστήρα συμπυκνωτή
 15. Έλεγχος αισθητηρίου συμπυκνωτή.
 16. Έλεγχος κινητήρα ανεμιστήρα συμπυκνωτή
 17. Καθαρισμός συμπυκνωτή (πλύσιμο με νερό όταν απαιτείται)
 18. Φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), της ισχύει.
 19. Το παρόν θα αναρτηθεί στοΚεντρικόΗλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) και
 20. Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής και

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Επισκέψεις: Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων, που τυχόν απαιτηθεί, για την αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία, ως προς το μηχάνημα.

Τηλεφωνική υποστήριξη: 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, ανεξαρτήτως αργιών ή επί τόπου επίσκεψη, σε περίπτωση βλάβης.

Επί τόπου επίσκεψη: ανταπόκριση: εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία βλάβης, ανεξαρτήτως αργιών.

Ανταλλακτικά: Προτεραιότητα στη διάθεση ανταλλακτικών έναντι κλήσεων βλάβης και ειδική έκπτωση επί των εκάστοτε τιμών καταλόγου. Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των αναλώσιμων/ανταλλακτικών, εργασίες επισκευής μερών (π.χ. επισκευή πλακετών, κινητήρων ανεμιστήρων συμπυκνωτών κλπ) εργασίες σε δίκτυα (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ψυκτικά, αποχετευτικά), εργασίες υποστήριξης εξοπλισμού επικοινωνίας (connectivity), καθώς και εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών τρίτου.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων θα πραγματοποιούνται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30΄ έως 16:30΄).

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

2.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

   480,00 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

2.480,00 €

Χρηματοδότηση

Ειδικός Φορέας 1039 501 και Α.Λ.Ε. 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών»

Κωδικός CPV

50324200-4 (Υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης).

Αντικείμενο Α + Β

27.280,00€

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερόμενή από οικονομικής απόψεως προσφορά από έναν (1)   ανάδοχο για το σύνολο των υπηρεσιών και αναλυτικά ανά κτήριο.

Υποβολή προσφοράς

Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαιολογητικά

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

2. 0,10%, σύμφωνα με το ν. 4912/2022 ( Α’ 59), επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα