01 Απρ 2023
Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 12:43

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 19-12-2022 και με αριθμό κατάθεσης 122/2022 αίτησης παροχής αδείας προσωρινής κατάληψης ακινήτων – πραγματοποίησης εργασιών και προσδιορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 19-12-2022 και με αριθμό κατάθεσης 122/2022 αίτησης παροχής αδείας προσωρινής κατάληψης ακινήτων – πραγματοποίησης εργασιών και προσδιορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7Α  του ν. 2882/2001, του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναστασία Αναστασόπουλος κλπ, (συν 192) και απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών