01 Απρ 2023
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 09:41

Ειδοποίηση – Κλήση σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.1.2023 Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση – Κλήση σχετικά με την κατάθεση, στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, της από 5.1.2023 Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου  για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7α του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων (ν.2882/2001)