Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 10:52

Παράταση της χρονικής διάρκειας προγραμματικής σύμβασης του Υπ.Υποδομών & Μεταφορών με το Εθν. Κέντρο Έρευνας & Τεχν/κής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Τεχν/ών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Διαφανούς Εξέτασης Οδηγών για Άδεια Οδήγησης»