07 Ιουν 2023
Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 09:30

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «ΕΣΥΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας σειρών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Απριλίου 2023 09:31