30 2023
Δευτέρα, 08 Μαΐου 2023 09:42

Επικύρωση των από 03.05.2023 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την ανάδειξη των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών και των αναπληρωτών αυτών από το Μητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών