22 Ιουν 2024
Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 12:19

80 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η με αρ. πρωτ. 244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β’/17-8-23) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 12:24