Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2023 16:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27-29 του ν.4427/2016, όπως ισχύει

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο