14 Απρ 2024
Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 12:57

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης: «Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση στην αντιμετώπιση/ αντίκρουση των ισχυρισμών της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο επικείμενης διενέργειας Διαιτησίας»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 12:57