14 Απρ 2024
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 16:43

Ορθή Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία