14 Απρ 2024
Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 16:53

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών & συμπληρωματικών) του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης με τίτλο:
«Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη και υποβοήθηση της Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
(ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) στην : α) εκπόνηση Διορθωτικών κτηματολογίων, β) εξέταση αιτημάτων διόρθωσης
κτηματολογικών στοιχείων και Αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων, γ) σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
περί της πολεοδομικής κατάστασης των απαλλοτριούμενων ακινήτων δ) σύνταξη & έλεγχο Πινάκων
Παρακατάθεσης αποζημίωσης, στο πλαίσιο των απαλλοτριώσεων (αρχικών & συμπληρωματικών) του
αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 16:54