14 Απρ 2024
Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 14:02

Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς εξήντα επτά (67) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) καθώς και σύνταξη και έκδοση εννέα (9) νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Πρόσκληση στον οικονομικό φορέα «ΕΣΥΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» για την υποβολή  προσφορά  για την ανάθεση σύμβασης  παροχής υπηρεσιών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 του ν. 4412/2016) με τίτλο: «Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς εξήντα επτά (67) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) καθώς και σύνταξη και έκδοση εννέα (9) νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)»

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Μαρτίου 2024 14:03