14 Απρ 2024
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2024 10:07

Λήξη χειμερινής ώρας 2024

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής
ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001,
σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα
μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ..