14 Απρ 2024
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 15:04

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024