Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 09:52

Πρόσκληση στον «ΕΣΥΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά & Διεθνή Πρότυπα & Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (58) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Η Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί τον οικονομικό φορέα «ΕΣΥΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» με ΑΦΜ: 998007857, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, με έδρα το Περιστέρι και διεύθυνση Κηφισού 50, 121 33, σε υποβολή προσφοράς έως την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 του ν. 4412/2016) με τίτλο: «Επικαιροποίηση/ αναθεώρηση/ προσαρμογή στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς πενήντα οκτώ  (58) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 09:52