22 Μαι 2024

Εκπαιδευτικά video ΜΗ.Τ.Ε.

Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε)

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων

 

Υποσύστημα Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων
- Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

 

Υποσύστημα Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ)

- Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

 

Υποσύστημα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων

 

Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης

και Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

 

Υποσύστημα Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)