Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024 14:06

Γνωστοποίηση αλλαγής Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικών τμημάτων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, περιόδου 2023-2027»

Σας γνωρίζουμε ότι την 13-05-2024 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την
ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση οδικών τμημάτων Περιφερειών Δυτικής
Ελλάδας και Πελοποννήσου, περιόδου 2023-2027», προϋπολογισμού 14.000.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207540.
Σας ενημερώνουμε ότι ο παραπάνω ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207540
δημοσιοποιήθηκε εκ νέου με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 207878

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2024 14:06