22 Ιουν 2024
Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 14:26

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους σε έργα αρμοδιότητας της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ»

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2024 14:26