Τρίτη 23 Ιουλ 2024
Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 08:14

Ειδοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνιστική διαδικασία για το έργο: “Design & Construction of Jet Fuel Storage Installation at the military airport in Powidz, POLAND”