Τρίτη 23 Ιουλ 2024
Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2024 10:15

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4427/2016, όπως ισχύει

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με υπόδειγμα αίτησης