03 Μαρ 2024

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών

Χριστίνα Αλεξοπούλου

Alexopoulou

Βιογραφικό Σημείωμα Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τον τομέα των Μεταφορών.

Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1978 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Φοίτησε στο 7ο Λύκειο Πατρών και σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από όπου και έλαβε το Δίπλωμα της Πολιτικού Μηχανικού. Με αυτή την ιδιότητα δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων από το 1998 ως το 2019, υλοποιώντας πληθώρα έργων τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας.

Αναπτύσσει έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στον χώρο της Κεντροδεξιάς από τα μαθητικά της χρόνια, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΜΑΚΙ, τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ. Το διάστημα 2004 – 2010 διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ  Αχαΐας και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ. Το 2006 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, εκλεγόμενη Νομαρχιακή Σύμβουλος Αχαΐας, πρώτη στον συνδυασμό της.

Παράλληλα με την επαγγελματική και οικογενειακή της διαδρομή, από το 2010 που ολοκληρώθηκε η θητεία της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε συστηματικά με τον κλάδο των Πολιτικών Μηχανικών, ανερχόμενη σε θέσεις ευθύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), στο Παράρτημα Αχαΐας και την Κεντρική Διοίκηση. Μεταξύ άλλων, εξελέγη Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με την ΔΚΜ, την παράταξη που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.

Το 2019 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα και εξελέγη Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την πρώτη της κοινοβουλευτική θητεία, διετέλεσε Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Γραμματέας της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Βουλής και Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών. Επίσης ήταν Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ελβετίας καθώς και Μέλος των Ομάδων Φιλίας με τις χώρες της Ινδίας και της Σλοβακίας.

Επανεξελέγη πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και στις 25 Ιουνίου 2023. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε στις 27 Ιουνίου 2023 Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Στα προσωπικά ενδιαφέροντά της εντάσσονται η πολιτική, ο ακτιβισμός, ο εθελοντισμός, η ισότητα των φύλων και η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην οικογένεια, το διάβασμα, τη μουσική και τον αθλητισμό.

Είναι σύζυγος του Πατρινού δικηγόρου Θεόδωρου Τζαμαλούκα, με τον οποίο έχουν μια κόρη 6 ετών, την Πηνελόπη.

----------------------------------------

Christina Alexopoulou is Deputy Minister of Infrastructure and Transport, responsible for Transport.

She was born in October 1978 and grew up in Patras. She attended the 7th Lyceum of Patras and studied at the Civil Engineering Department of the University of Patras, where she obtained her Diploma in Civil Engineering. In this capacity, she was active professionally and entrepreneurially in the wider region of Western Greece, the Central Greece, the Peloponnese and the Ionian Islands from 1998 to 2019, implementing numerous projects of local, regional and national scope.

She has developed a strong social and political activity in the field of the center-right since her student days, playing a leading role in the MAKI, the DAP-NDFK and the ONNED. From 2004 to 2010 she was President of the ONNED of Achaia and Member of the Central Committee of ONNED. In 2006 she ran for public office for the first time, being elected Prefectural Councilor of Achaia, the first in her combination.

Alongside her professional and family career, since 2010, when she completed her term of office in Local Government, she has been systematically involved in the field of Civil Engineering, rising to positions of responsibility in the Technical Chamber of Greece (TEE), in the Achaia Branch and the Central Administration. Among other things, she was elected Member of the Central Delegation of the Technical Chamber of Greece with the DKM, the party supported by New Democracy.

In 2019, she ran for the first time and was elected Member of Parliament for Achaia of the New Republic. During her first parliamentary term, she was elected Secretary of the Standing Committee on Cultural Affairs and the Library Committee of the Parliament. She was a Member of the Special Standing Committee of the Regions. She was also President of the Greece-Switzerland Parliamentary Friendship Group and a Member of the Friendship Groups with the countries of India and Slovakia.

She was re-elected first in terms of crosses in the elections of 21 May 2023 and 25 June 2023. By decision of Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, she was appointed Deputy Minister of Infrastructure and Transport on 27 June 2023.
Her personal interests include politics, activism, volunteering, gender equality and support for vulnerable social groups. She devotes her free time to family, reading, music and sport.

She is married to Theodoros Tzamaloukas, a lawyer from Patras, with whom she has a 6-year-old daughter, Penelope.