Πέμπτη 27 Απρ 2017

Μητρώα ΜΕΚ - ΜΕΕΠ - Μελετητών/Γραφ. Μελετών

 

Από την ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα να πληροφορηθείτε για τα : 
Δικαιολογητικά που αφορούν τα μελετητικά πτυχία,
→ 
Νομοθεσία (Εγκυκλίους, ΠΔ, Γνωμοδοτήσεις της ΓΕΜ) και
→ Πληροφορίες-Ανακοινώσεις  
Επίσης μπορείτε να αναζητήσετε από το αρχείο του Μητρώου, στοιχεία
Μελετητών - Μελετητικών Γραφείων

 

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία της ΓΓΔΕ:


Δ15 - Διεύθυνση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων

      Τηλ.: 210-6432184 ή 210-6419840 
                                                                     •  Διεύθυνση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
                                                                                                Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
                                                          Γραφείο Υποστήριξης Ιστοχώρου

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013 16:04