Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2007 17:21

Μητρώα ΜΕΚ - ΜΕΕΠ - Μελετητών/Γραφ. Μελετών

Α. Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:

 • Η μέριμνα για τη τήρηση του προβλεπόμενου από το νόμο Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπου καταγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων και μέσα από το οποίο γίνεται η κατάταξη, προαγωγή ή άλλη μεταβολή σε τάξη ή κατηγορία αναλαμβανομένων έργων.
 •  Η καταγραφή της στελέχωσης, της εμπειρίας, του εξοπλισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τεχνικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτών.
 • H έκδοση πιστοποιητικών του ΜΕΕΠ.

Τηλ. Επικοινωνίας  210-6419866  / 210-6437852

 

 

Β. Τμήμα Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εποπτείας Τεχνικών Επαγγελμάτων, στο οποίο υπάγονται τα εξής:

 • Η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών όπου καταγράφεται η εμπειρία των διπλωματούχων μηχανικών και των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των ΚΑΤΕΕ και των Σχολών Υπομηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε όλες τις φάσεις της, όπως μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη και όπου γίνεται κατάταξη των εγγραφόμενων κατά κατηγορίες και τάξεις εμπειρίας γύρω από την κατασκευή των έργων.
  • Η εποπτεία των μητρώων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που τηρούνται στις Περιφερειακές Ενότητες (Πρώην Νομαρχιακά Μητρώα)

  Τηλ. Επικοινωνίας  210-6464726  / 210-6419834

   

  Γ. Τμήμα Μητρώου Μελετητών, στο οποίο υπάγονται τα εξής:

  • Η μέριμνα για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση των πτυχίων μελετητών.
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Μελετητών και Μητρώου Γραφείων Μελετητών.
  • Η τήρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στοιχείων των Μελετητικών Γραφείων που άπτονται της ποιότητας οργάνωσης αυτών και των παραγόμενων μελετών (I.S.O).

   Τηλ. Επικοινωνίας  210-8832460

   

   

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 12:50