22 Μαι 2024

Οργανόγραμμα και Τηλέφωνα Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (v.2023_11 πατήστε εδώ)

Π.Δ. 123/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (πατήστε εδώ)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (πατήστε εδώ)