Τρίτη 04 Οκτ 2022

Οργανόγραμμα και Τηλέφωνα Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (v.06_22 πατήστε εδώ)

Π.Δ. 123/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (πατήστε εδώ)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (πατήστε εδώ)