Τρίτη 23 Ιουλ 2024

Γενικός Γραμματέας Υποδομών

Δρ Κωνσταντίνος Μαγουλάς

konstantinos magoulas

Γεννήθηκε το 1960 στην Άμφισσα. Είναι Χημικός Μηχανικός και Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. και Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α. Στη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος των Ι.Κ.Υ, ΕΛ.ΠΕ και Ε.Μ.Π. και έχει βραβευθεί από το Τ.Ε.Ε.

Είναι Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. από το 1991 και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς από 2004-2023. Την περίοδο 2016-2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Κοσμήτορας της Σχολής.

Έχει εκτεταμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο με περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια και περισσότερες από 2200 ετεροαναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 40 διεθνή και ελληνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συνεργαστεί με βιομηχανίες εντός και εκτός Ελλάδος για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα ενέργειας, διαχωρισμών, αριστοποίησης διεργασιών και αξιολόγησης επενδύσεων.

Την περίοδο 2004 -2010 διετέλεσε διαδοχικά Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), της ΗΛΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΣΕ Α.Ε.

Την περίοδο 2012-2015 υπήρξε μέλος του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ, ενώ υπήρξε μέλος Δ.Σ., την περίοδο 2020 – 2023, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Επιστημονικού Επιμορφωτικού Κέντρου Χημικών Μηχανικών του Π.Σ.Χ.Μ., μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Παιδείας του Τ.Ε.Ε, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Chairman ή μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ημερίδων, καθώς και Πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. φορέων και κινήσεων πολιτών.