Παρασκεύη 21 Ιουν 2024
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2007 12:00

Δίκτυα Ποιότητας Ζωής

Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ)
 
Δίκτυα Ύδρευσης
Υποδομές ύδρευσης Αττικής  
Υποδομές ύδρευσης Θεσσαλονίκης  
Υποδομές ύδρευσης Ρόδου  
Υποδομές ύδρευσης ανατολικής Κρήτης  
Υποδομές ύδρευσης Πάτρας και ΒΔ Αχαΐας  
Υποδομές ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών  
   
Υποδομές διαχείρισης υγρών λυμάτων
Δίκτυα λυμάτων Αττικής  
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Αττικής  
Δίκτυα λιμάτων Θεσσαλονίκης  
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης  
   
Μεγάλες υποδομές διαχείρισης υδάτων
Υποδομές εκτροπής Αχελώου  
Υποδομές Σμόκοβου  
Επανασύσταση ταμιευτήρα Κάρλας  
Αρδευτικές / αντιπλημμυρικές υποδομές  
   
Αστικές αντιπλημμυρικές υποδομές
Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής  
Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Θεσσαλονίκης  
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 12:18