03 Μαρ 2024
Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2008 16:26

Ο.Α.Σ.Π. - Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

(Εποπτευόμενος από ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική Γραμματεία Υποδομών)

Στην συγκεκριμένη Ενότητα δημοσιεύεται Εγχειρίδιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), που είναι σχετικό με βοηθητικές οδηγίες σύνταξης του σχεδίου "Ξενοκράτης - Σεισμοί".
 
Η ανάρτηση του Εγχειριδίου γίνεται με σκοπό : 

1.  Την παροχή βοήθειας προς τις Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς  
     Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, οι οποίες υποχρεούνται να διαθέτουν Σχέδιο Έκτακτης
     Ανάγκης για τους σεισμούς, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ
     με αρ. 1299, στο ΦΕΚ 423/τ.Β'/10-04-2003).

2.  Την παροχή βοήθειας προς τους υπεύθυνους Φορείς Σχεδίασης, όσον αφορά στην επιχειρησιακή 
     δράση μετά την επικείμενη καταστροφή.

 

 

     ●   Παρουσίαση του Εγχειριδίου -----> ΟΑΣΠ - Εγχειρίδιο με Οδηγίες για Σεισμούς

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 09:21