14 Απρ 2024

Νομοθεσία για την αποκατάσταση πληγέντων Κτηρίων από Φυσικές Καταστροφές

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΘΕΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ

ν.867/1979 (Α’ 24)

 

ν.867/1979 (επικαιροποιημένος)

«Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων»»

 • Ρυθμίζει θέματα σχετικά με την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τους σεισμούς 1978 σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος
 • Οι διατάξεις του εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των κτηρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές σε περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις (όπως προβλέπεται σε μεταγενέστερη νομοθεσία).

ν.1190/1981_(Α΄203)

«Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων»

 • Κυρώνει την από 26.3.1981 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Άρθρο 1 της πράξης)
 • Συστήνεται η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) (Άρθρο 2 της πράξης)
 • Ρυθμίζει ότι οι διατάξεις της από 28.7.1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτήρια από τους σεισμούς του έτους 1981
 • Ρυθμίζει ότι οι διατάξεις της από 28.7.1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου θα εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτήρια από τους σεισμούς (Άρθρον Πέμπτον)

Άρθρο_10 ν.2576/1998 (Α΄25)

«Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές»

 • Ρυθμίζει ότι οι διατάξεις τωννόμων 867/1979 (Α` 4), 1048/1980 (Α` 101), 1133/1981 (Α` 54) και 1190 /1981 (Α’  203) εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτήρια που έχουν πληγεί από πλημμύρες, κατολισθήσεις και πυρκαγιές.
 • Το άρθρο τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και συμπεριέλαβε και άλλες φυσικές καταστροφές και ισχύει για πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις

Άρθρο_84 ν.4313/2014 (Α΄261)

«Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν.2576/1998»

 • Τροποποίηση του άρθρο 10 του ν 2576/1998.
 • Ρυθμίζει ότι και οι διατάξεις των νόμων 867/1979 (Α` 4), 1048/1980 (Α` 101), 1133/1981 (Α` 54) και 1190 /1981 (Α’  203) εφαρμόζονται αναλόγως για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτήρια που έχουν πληγεί από πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, χιονοστιβάδες, χαλαζοπτώσεις και ηφαιστειακές εκρήξεις

Π.Δ_22.04.1929 ΦΕΚ (Α΄153)

«Περί επικινδύνων οικοδομών»

 • Θέματα σχετικά με επικίνδυνα κτήρια , επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια, άρση επικινδυνοτήτων, εκθέσεις αυτοψιών, επιτροπές αυτοψιών κ.λπ

Κ.Δ_20.09.1941 ΦΕΚ (Α΄310)

«Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτιρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε θεομηνίας»

 • Αρμοδιότητα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για επικίνδυνα κτήρια λόγω βλαβών εκ βομβαρδισμού ή άλλων πολεμικών αιτιών, εκ σεισμών και οποιασδήποτε άλλης θεομηνίας

Π.Δ 27.07.1999 ΦΕΚ (Δ΄580)

«Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»

 • Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί επικινδύνων οικοδομών (Κεφ. Γ’ άρθρα 421-433)
 • Κωδικοποίηση νομοθεσίας για συντήρηση, επισκευή, κτηρίων, διατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, διατηρητέα κτήρια (άρθρα 268-270)
 • Άρθρο 271 «Αποκατάσταση ζημιών σε οικοδομές που προξενήθηκαν από βίαιο συμβάν ή θεομηνία (ν.δ. 2917/1954, π.δ. 8.2/1.3.1979, π.δ. 7/13.3.1980, άρθρο 43 παρ. 9ν.1337/1983)

Π.Δ. 123/2017

«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Με-ταφορών»

 • Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 • Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και των Δ/νσεων της Κεντρικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος & Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε., Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) και καθορισμός αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών