14 Απρ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Πρότυπο Αρχείο για την διευκόλυνση των μηχανικών στη σύνταξη προύπολογισμού εργασιών, για την αποκατάσταση των κτιρίων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. (Λήψη αρχείου)

       

 

  • Σεισμοί 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

    Δικαιολογητικά χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής [ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ]:

    Α. 'Αδεια επισκευής (Υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης - έντυπο πληρότητας φακέλου) 

        - Ενδεικτική τεχνική Έκθεση 

        - Όπλισμένο σκυρόδεμα - Βλάβες γενικού χαρακτήρα - Πληρότητα φακέλου άδειας επισκεύης 

        - Όπλισμένο σκυρόδεμα - Βλάβες τοπικού χαρακτήρα - Πληρότητα φακέλου άδειας επισκεύης

        - Φέρουσα τοιχοποιία - Πληρότητα φακέλου άδειας επισκεύης

 

    Β. Βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής (έντυπο πληρότητας φακέλου για Ανακατασκευή / Αυτοστέγαση)

        - Βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή - αυτοστέγαση - πληρότητα φακέλου

 

 

 

  • Εκδόθηκε το νέο τιμολόγιο για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκεύης βλαβών που υπέστησαν κτήρια από φυσικές καταστροφές:

     Αρ.πρωτ. 27099/Δ5/1.9.2022 απόφαση Υπουργου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4663/05.09.2022) με θέμα «'Εγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού δαπάνης των εργασιών  επισκευής, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».

        

          

 

  

Προηγούμενες

 

Σεισμός 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Π.Ε Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

- 20 Νοεμβρίου 2022 Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συνοδευόμενης από φάκελο μελέτης επισκευής κτηρίου για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή κτηρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, είτε

 

- Προθεσμία ενός (1) έτους από την  παραλαβή της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτήριο κρίθηκε επισκευάσιμο για την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από φάκελο μελέτης επισκευής για την έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή κτηρίου

 

- Προθεσμία ενός (1) έτους για την παραλαβή του Π.Α.Ε.Ε.Κ ή της έκθεσης αυτοψίας με την οποία το κτήριο κρίθηκε κατεδαφιστέο για την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή κτηρίου, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση

«Συμπληρωματική Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές της Περιφεριακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθοιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021(Β' 964, διόρθωση σφάλματος Β' 1432) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών».

 

 

 Σεισμοί 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης  

  • Εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ειδικότητες που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου 2021»

  

Σεισμοί 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης : 

  • Χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης
  • Εκδόθηκαν οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις για την χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί. Ορίζονται προθεσμίες. 

 

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων : α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. [αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/15095/Α321/7.10.2021 (ΦΕΚ/Β'4646/7.10.2021) κοινή υπουργική απόφαση] 

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 

Πληγείσες περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση λόγω των πυρκαγιών Ιουλίου/Αυγούστου 2021 - Αρμόδιες Υπηρεσίες 

 

 

 Νέα Προθεσμία : 

α) 12.10.2013 σε περιοχές της Π.Ε Ηρακλείου, της Π.Ε ρεθύμνου και της Π.Ε Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,

β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθοιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας,

δ)24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ε) 7.11.2014 σε περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,

στ) 17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε Λευκάδας, κεφαλληνίας και Ιθάκης,

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 

ζ) 15.2.2016 σε περιοχές της Π.Ε Ηλείας.

περισσότερα

   

Προθεσμία: Σεισμός της 21ης Μαΐου 2019, στο Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

περισσότερα

 

Προθεσμία: Πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019, στο  Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και του Δήμου Λουτρακίου  - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

περισσότερα

 

Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης:  Σεισμός της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις  Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

περισσότερα

 

Πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης  Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

περισσότερα

   

Πλημμύρες:

α) της 5ης Φεβρουαρίου και της 29ης Μαρτίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Καρπάθου,

β) της 7ης και 8ης Οκτωβρίου 2019 και της 6ης Ιανουαρίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Άνδρου,

γ) 5ης και 25ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Ρόδου 

περισσότερα

  

Πλημμύρα :  4ης Ιανουαρίου 2021 στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

περισσότερα

   

Προθεσμίες: Σεισμός 3ης Μαρτίου 2021 στις Π.Ε Λάρισας και Τρικάλων

περισσότερα

 

Προθεσμίες: Σεισμός 30ης Οκτωβρίου 2020 στις Π.Ε Σάμου, Ικαρίας, Χίου

περισσότερα

 

Προθεσμίες: Πλημμύρα 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Δ.Ε Βαθέος Σάμου που προκλήθηκε από το τσουνάμι - συνοδό φαινόμενο του σεισμού 

περισσότερα