06 Ιουν 2020
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:34

Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης και Προεκτίμησης Αμοιβής μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ»

 Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης, Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Προεκτίμησης Αμοιβής μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των
χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ» (αρ. μελ. 02/2019) ύψους 18.237,11€ (συμπ/νου ΦΠΑ), και καθορισμός τρόπου ανάθεσης